3.2.2 LASTNOSTI IN ZAKONITOSTI ZAPOREDNE VEZAVE

KAZALO

   

 

3.2.2.3 Računanje količin v zaporednem tokokrogu

     
 

Namen računanja količin v zaporednem električnem tokokrogu je podoben kot v vzporednem tokokrogu, temelji pa na Ohmovem zakonu in zakonu napetostne zanke. Zaporedje možnega računanja v zaporednih tokokrogih je praviloma drugačno od tistega v vzporednih.

   

HITRE POVEZAVE

Drugačno zaporedje

 
       
 

3.2.2.3.1 Računanje nadomestne upornosti in prevodnosti

3.2.2.3.2 Računanje toka in padcev napetosti

3.2.2.3.3 Delitev napetosti

3.2.2.3.4 Predupor

3.2.2.3.5 Delilnik napetosti