3 VEZAVE PORABNIKOV V ELEKTRIČNEM TOKOKROGU

KAZALO

   

 

3.3 SESTAVLJENA VEZAVA PORABNIKOV

     
►  

Trije ali več porabnikov so vezani na sestavljen način, če vezava vsebuje oblike vzporedne in zaporedne vezave (slika 3.3.1)!

V posameznih delih sestavljene vezave so prisotne značilnosti skupne napetosti (slika 3.3.2) ali skupnega toka porabnikov (slika 3.3.3)!

 

HITRE POVEZAVE

Sestavljene vezave bremen
 

SLIKA

Slika 3.3.1: Primera sestavljenega načina

 
 
     
  3.3.1 SESTAVLJENE VEZAVE PORABNIKOV V PRAKSI
3.3.2 LASTNOSTI IN ZAKONITOSTI SESTAVLJENIH TOKOKROGOV