3.4.4 REALNOST MERJENJA

KAZALO

   

 

3.4.4.1 Vpliv merilnika na enostavni električni tokokrog

HITRE POVEZAVE

Zmanjšanje

Povečanje

 
 
 
 
►  

A-meter povzroči povečanje upornosti električnega tokokroga ter zmanjšanje toka in napetosti porabnika.

V primeru R >> RA je vpliv A-metra na tok, napetost in delovanje porabnika ter točnost merjenja toka zanemarljiv.
V primeru RRA je vpliv A-metra na tok, napetost in delovanje porabnika ter točnost merjenja toka velik.
V-meter povzroči v enostavnem tokokrogu povečanje toka izvora.
V primeru R <<RV, vpliv V-metra na povečanje toka izvora zanemarljiv.
V primeru RRV, je vpliv V-metra na povečanje toka izvora lahko velik.

 
 

 

   
 

Pred vključitvijo A-metra in V-metra se je torej treba prepričati o razmerju upornosti merilnikov in porabnika.