eOSNOVE ELEKTROTEHNIKE 1 (kazalo)

KAZALO

   

 

4 Elektrostatični pojavi in učinki

     
 

Strela, iskra pri svečkah bencinskih motorjev, preboj izolatorjev, elektronska optika osciloskopa, kondenzator, prikazalniki s tekočimi kristali, tipkovnica računalnika (fotografija 4.1) ... so povezani s pojavi, ki jih povzroča pretežno mirujoča (statična) elektrina.

 

FOTOGRAFIJA

Fotografija 4.1: Uporaba učinkov električnih polj

 

 

 
       
 
►  

Pojavom, ki jih povzroča statična elektrina, pravimo elektrostatični1 pojavi, učinkom teh pojavov pa elektrostatični učinki.

 
       
  4.1 ELEKTRIČNO POLJE
4.2 KAPACITIVNOST (C)
4.3 ENERGIJA ELEKTRIČNEGA POLJA (We)
   
       
 

1 elektrostatika (gr.), nauk o mirujočih elektrinah