4 Elektrostatični pojavi in učinki

KAZALO

   

 


4.3 ENERGIJA ELEKTRIČNEGA POLJA (We)

     

V naelektrenem kondenzatorju shranjena energija We je enaka delu polnjenja kondenzatorja W.

HITRE POVEZAVE

Električna energija

Delu polnjenja kondenzatorja W

Površino pod grafom napetosti

 

SLIKA

Slika 4.3.1: Delo polnjenja kondenzatorja

 

SLIKA

Slika 4.3.1: Napetost, elektrina in energija kondenzatorja

 
 
       
 
►  

Energija električnega polja kondenzatorja je določena s površino pod grafom napetosti polnjenja kondenzatorja.

 
       
 
  We=
Q · U

2
(J)
Q (C); U (V);
 
     
 

Elektrine kondenzatorja praviloma ne poznamo, zato na osnovi enačbe Q = C · U izvedemo uporabnejšo obliko enačbe za računanje energije električnega polja kondenzatorja:

 
     
 
  We=
C · U 2

2
(J)
C (F); U (V);
 
     
 
►  

Energija električnega polja kondenzatorja je premo sorazmerna s kapacitivnostjo kondenzatorja in kvadratom napetosti na kondenzatorju.

     

Primer 4.3.1:

     
 

V električnem polju kondenzatorja ni shranjene ravno veliko električne energije. Toda če jo sprostimo v zelo kratkem času, dobimo kratkotrajno relativno veliko električno moč, ki zadostuje npr. za elektronski fotografski blisk, magnetenje trajnih magnetov, varjenje folij in podobno.