4.1 ELEKTRIČNO POLJE

KAZALO

   

 


4.1.5. NEPREVODNA SNOV V ELEKTRIČNEM POLJU

     
S povečanjem elektrine na kovinskih ploščah se je povečal tudi električni pretok med ploščama.  

HITRE POVEZAVE

Dielektrik in električno polje

Krepitve

Dielektrik v električnem polju

Vektor gostote električnega pretoka

Konstantna dovzetnost

Primer

 

SLIKA

Slika 4.1.5.1: Neprevodna snov v električnem polju

 

SLIKA

Slika 4.1.5.2: Vpliv izolanta na električni pretok

 

SLIKA

Slika 4.1.5.3: Vpliv izolanta na električni pretok

 
     
 
► 

Neprevodne snovi (izolanti) krepijo električni pretok.

 

 
       
       
  Dielektrična polarizacija    
       
 
Električno polje polarizira atome izolantov (slika 4.1.5.2).  
Polariziranim atomom izolantov pravimo električni dipoli.  

Preoblikovanju nevtralnih atomov izolantov v električne dipole s pomočjo električnega polja pravimo dielektrična polarizacija!

 
Vzrok krepitve električnega pretoka v izolantih je dielektrična1 polarizacija atomov in molekul izolanta.  
►  

Izolante z izrazito dielektrično polarizacijo imenujemo dielektriki.

 

 
       
 

Povečanje elektrine na kovinskih ploščah z dielektriki koristimo, kot bomo spoznali, za povečanje kapacitivnosti kondenzatorjev.

     
       
       
Dielektričnost (ε)    
     
 
► 

V praznem prostoru je gostota električnega pretoka Do premo sorazmerna z električno poljsko jakostjo E in konstanto dovzetnosti praznega prostora za električni pretok εo.

 

 
       
 
Do 
 εo· E
As

m2
εo 
As

Vm
 =
F

m
 
 ; 
E
 
V

m
   
       
 
εo  =  8,85· 10-12 
As

Vm
   
       
 

Če v električno polje vstavimo neprevodno snov, bo električni pretok sestavljen iz dveh delov:

     
       
 
  1. iz električnega pretoka praznega prostora in
  2. iz električnega pretoka, ki ga prispeva dielektrična polarizacija neprevodne snovi
   
       
Gostoto tako okrepljenega električnega pretoka zapišemo v obliki:    
     
 
Do 
 εr · εo· E
As

m2
εo 
As

Vm
  
 ; 
E
V

m
   
       
 

Faktor εr je faktor krepitve gostote električnega pretoka z dielektrikom. Imenujemo ga relativna dielektričnost.

     
       
  Preglednica: Relativna dielektričnost snovi    
 

 

Snov

εr

  prazen prostor 1
 

zrak

1,0006 ≈ 1
  polistirol 2,5
  steklo 7,5
  aluminijev oksid 8
  destilirana voda 80
  berilijev titanat (keramika) 7500
   
       
 

Produktu dielektričnosti praznega prostora in relativne dielektričnosti dielektrika pravimo kar dielektričnost dielektrika (ε).

     
       
 
ε  =
εr · εo
As

Vm
εo 
As

Vm
 εr  =  število brez dimenzij
 
 
   
       

Primer

 
       
       
     
 

1 di (lat.) = dve, electrum (lat.) = elektrika