4.1 ELEKTRIČNO POLJE

KAZALO

   

 


4.1.6 ELEKTRIČNA PREBOJNA TRDNOST IZOLANTOV (Ep)

     

Pretok elektrine (električni tok) je pri določenih pogojih mogoč tudi skozi izolacijsko snov (v našem primeru skozi zrak).

 

Pri določeni jakosti električnega polja postane izolant prevoden. Pojavu pravimo električni preboj izolanta.

 
► 

Električni poljski jakosti, ki je potrebna za preboj izolanta, pravimo električna prebojna trdnost izolanta (Ep).

 

HITRE POVEZAVE

Vloga izolantov v električnem polju

Izolacijska snov

 

SLIKA

Slika 4.1.6.1: Močno polje trga elektrone zunanje oble atoma

 
       
 

Električno prebojno trdnost lahko za primer homogenih električnih polj izrazimo z električno prebojno napetostjo (Up):

     
       
 
Ep 
Up

d
V

m

Up(V); d(m)

   
       
 

Električna prebojna trdnost je določena z električno prebojno napetostjo na enoto debeline izolanta.

 
►  Različni izolanti imajo različne električne prebojne trdnosti.  

 
       
       
  Preglednica: Prebojne trdnosti izolantov    
 

 

Izolant (pri 20°C)

Ep(V/m) · 106

  zrak 3
 

trd papir

10
  trda guma 10
  transformatorsko olje 15
  porcelan 20
  polivinilklorid (PVC) 50
  polistirol 80
   
       

Primer:

 
       

Primer:

 
       
     
 

1 di (lat.) = dve, electrum (lat.) = elektrika