4.2.1 ELEKTRIČNI KONDENZATOR

KAZALO

   

 

4.2.1.1 Kondenzator v enosmernem električnem tokokrog

   
 
►  

V enosmernem električnem tokokrogu s kondenzatorjem lahko steče le kratkotrajni električni tok polnjenja ali praznjenja kondenzatorja z elektrino.

►  

Trajno prevajanje enosmernega toka kondenzator onemogoča.

 

Električni kondenzator lahko sprejme, shrani in odda elektrino.

 
Pri oddajanju elektrine kondenzator deluje kot izvor napetosti.  

V trenutku vklopa enosmernega električnega tokokroga s praznim kondenzatorjem, je tok v električnem tokokrogu enak kot če bi kondenzator predstavljal kratki stik.

 

Na napetost izvora naelektren oziroma »poln« kondenzator predstavlja v enosmernem električnem tokokrogu neskončno upornost.

 

HITRE POVEZAVE

Kratkotrajni električni tok polnjenja ali praznjenja kondenzatorja

 

SLIKA

Slika 4.2.1.1.1: Časovni potek napetosti in toka polnjenja in praznjenja kondenzatorja

 
 
       
 

Na prikazanih časovnih potekih napetosti in toka temelji delovanje npr. časovnih stikal, generatorjev signalov, medsebojni časovni zamik izmeničnih količin …