4.2 KAPACITIVNOST (C)

KAZALO

   

 


4.2.1 ELEKTRIČNI KONDENZATOR

   
   

HITRE POVEZAVE

Električni simbol kondenzatorja

    
 

SLIKA

Slika 4.2.1.1: Simboli kondnzatorjev

 

FOTOGRAFIJA

Fotografija 4.2.1.1: Pogostejše izvedbe kondenzatorjev