5.1.2 MAGNETNA NAPETOST IN POLJSKA JAKOST

KAZALO

   

 

5.1.2.1 Magnetna napetost (Θ)

   
 
►  

Za razprostiranje magnetnega polja tuljave je merodajen produkt električnega toka (I) v ovojih in števila ovojev (N) tuljave.

►  

Produktu toka in števila ovojev pravimo magnetna napetost (Θ).

 

HITRE POVEZAVE

Amper (A)

 
 
       
 
Θ = I ·
(A)
I(A);   N = št. ovojev    
       
 

Enota za magnetno napetost je amper (A), saj število ovojev N nima dimenzij.