5.1 MAGNETNO POLJE

KAZALO

   

 

5.1.2 MAGNETNA NAPETOST IN POLJSKA JAKOST

   
 

S poskusom 5.1.2.1 lahko ugotovimo, da imajo magnetne sile okrog magnetov različno velikost in smer:

 

HITRE POVEZAVE

Poskus 5.1.2.1

Magnetno polje toka skozi toroidno navitje

Praktično homogeno magnetno polje

 

SLIKA

Slika 5.1.2.1: Jakost magnetnega polja

 

SLIKA

Slika 5.1.2.2: Magnetno polje toroidne tuljave

 

FOTOGRAFIJA

Fotografija 5.1.2.1: Toroidno navitje transformatorja

 
 
     
►  

Električni tok skozi tuljavo, ustvarja nehomogeno1 magnetno polje.

►  

Največja magnetna poljska jakost je v notranjosti tuljave, nekoliko manjša je ob polih, z oddalje-nostjo od tuljave pa hitro pada.

 

 
       

Magnetna poljska jakost2 je grafično ponazorjena tudi z gostoto magnetnih silnic. Večja gostota silnic ponazarja večjo jakost magnetnega polja in obratno.

   
       
►  

Električni tok skozi toroidno tuljavo, ustvari praktično homogeno magnetno polje, ki je sklenjeno le v notranjosti tuljave.

 
       
  Tako magnetno polje je za obravnavo relativno enostavno.    
       
  5.1.2.1 Magnetna napetost (Θ)    
  5.1.2.2 Magnetna poljska jakost (H)    
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

1 homogéno (homo + geno) = enovito, enotno, povsod enako

2 Magnetna poljska jakost določa smer in velikost magnetnih sil in je vektorska količina.