5.1.2 MAGNETNA NAPETOST IN POLJSKA JAKOST

KAZALO

   

 

5.1.2.2 Magnetna poljska jakost (H)

   
 

Magnetna napetost je vzrok razprostiranja magnetenja polja v prostoru, jakost magnetnega polja, ki jo uspe ustvariti, pa je odvisna od geometrije magnetnega polja.

 

HITRE POVEZAVE

Geometrija

Magnetna napetost

Največji del

Magnetna napetost pri ravni tuljavi

 

SLIKA

Slika 5.1.2.2.1: Dolga ravna tuljava

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
►  

Magnetna poljska jakost homogenega magnetnega polja H je določena z magnetno napetostjo Θ na enoto dolžine magnetne silnice l in je v vsaki točki polja enaka.

 
       
Za poljubno točko notranjosti toroidne tuljave (homogeno magnetno polje) velja:    
     
 
H
Θ

ls
A

m
Θ(A);   ls (m)    
       
 
►  

Magnetna poljska jakost nehomogenega magnetnega polja je v vsaki točki polja drugačna.

 
       
 

Ker se vse magnetne silnice tuljave zaključujejo skozi tuljavo, je tam magnetno polje najmočnejše, za njegovo ustvarjanje pa je potreben največji del magnetne napetosti.

   
       
 

Ugotovljeno je, da je pri dolžini ravne tuljave lt > 5d v notranjosti tuljave praktično homogeno magnetno polje. Taki tuljavi pravimo dolga ravna tuljava, za magnetno poljsko jakost v njeni notranjosti pa velja:

   
       
 
H ≈ 
Θ

lt
A

m
Θ(A);   lt (m)    
       
►  

Magnetna poljska jakost v notranjosti dolge ravne tuljave je praktično premo sorazmerna z magnetno napetostjo in obratno sorazmerna z dolžino silnic v tuljavi.

 
       

Primer 5.1.2.2.1: