5.1 MAGNETNO POLJE

KAZALO

   

 


5.1.3 SNOV V MAGNETNEM POLJU

   
5.1.3.1 Magnetni pretok (Φm)  

HITRE POVEZAVE

Snov v magnetnem polju

 
 
  5.1.3.2 Gostota magnetnega pretoka (B)    
  5.1.3.3 Dovzetnost prostora in snovi za magnetni pretok    
  5.1.3.4 Magnetilne karakteristike snovi