5.1.3 SNOV V MAGNETNEM POLJU

KAZALO

   

 

5.1.3.2 Gostota magnetnega pretoka (B)

   

 

Ugotovljeno je, da magnetno polje povzroča silo na elektrino, ki se v magnetnem polju giblje. Velikost omenjene magnetne sile je premo sorazmerna z gibajočo se elektrino, hitrostjo gibanja elektrine prečno na magnetne silnice in gostoto magnetnega pretoka.

HITRE POVEZAVE

Gostota

Tesla

 

SLIKA

Slika 5.1.3.2.1: Magnetna sila

 

SLIKA

Slika 5.1.3.2.2: Gostota magnetnega polja

 
 
       
►  

Magnetnemu pretoku na enoto prereza, ki stoji pravokotno na smer pretoka, pravimo gostota magnetnega pretoka (B).

 
       
 
B
Φm

A
Wb

m2
 =  tesla
 = T
Φm(Wb);   A(m2)    
       
►  

Enota za merjenje gostote magnetnega pretoka je Wb/m2, imenujemo pa jo tesla1 (T).

 
       

Primer 5.1.3.2.1:

 
       
  5.1.3.2.1 Vpliv snovi na gostoto magnetnega pretoka    
  5.1.3.2.2 Weissova območja    
       
       
       

1 Nikola Tesla, hrvaški znanstvenik