5.1.3.2 Gostota magnetnega pretoka (B)

KAZALO

   

 

5.1.3.2.2 Weissova območja

   

V feromagnetnih snoveh (železu, niklju in kobaltu) obstajajo majhna območja atomov, ki imajo lastnosti »elementarnih« magnetov, imenujemo pa jih weissova1 območja.

HITRE POVEZAVE

Vsota magnetnih pretokov električnega toka tuljave in jedra

 

SLIKA

Slika 5.1.3.2.2.1: Elementarni magnet

 

SLIKA

Slika 5.1.3.2.2.2: Weissova območja železa

 

SLIKA

Slika 5.1.3.2.2.3: Železo v magnetnem polju

 
 
       
 
►  

Feromagnetne snovi so snovi z weissovimi območji.

 
       
 

Na splošno so weissova območja orientirana tako, da se med seboj magnetno kompenzirajo, zato feromagnetne snovi navzven ne kažejo magnetnih lastnosti.

   
       
 
►  

Magnetni pretok tuljave s feromagnetnim jedrom je enak vsoti magnetnih pretokov električnega toka tuljave in jedra.

 
       
 

Feromagnetne snovi lahko po prenehanju magnetenja ohranijo enotno usmeritev weissovih območij in magnetne lastnosti ali pa oboje izgubijo. Prvim pravimo trdomagnetne drugim pa mehkomagnetne snovi.

   
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

1 Hipotezo o obstoju takih območij je že leta 1907 postavil P. Weiss.