5.2 UPORABA MAGNETNIH UČINKOV

KAZALO

   

 

5.2.1 MAGNETNA SILA NA FEROMAGNETNA TELESA

     
 

S poskusi bi ugotovili:

   

HITRE POVEZAVE

Poskus

Privlačna sila

 

SLIKA

Slika 5.2.1.1: Feromagnetno telo

 

SLIKA

Slika 5.2.1.2: Električni zvonec, Rele, Slušalka

 

SLIKA

Slika 5.2.1.3: Magnetni vpenjalnik, Magnetni separator

 
 
       
 

Sila, ki v magnetnem polju deluje med magnetom in feromagnetnim telesom, je vedno privlačna sila.

 
Sprememba smeri magnetnih silnic ne vpliva na smer magnetne sile na feromagnetno telo.  
►  

Sila na feromagnetno telo v magnetnem polju ima vedno tako smer, da skuša skrajšati dolžino magnetnih silnic.

 

 
       
 

Na magnetni sili, ki deluje na feromagnetna telesa, temelji delovanje široke palete električnih naprav, katerih značilne primere prikazuje slika. Načina delovanja večine teh naprav temelji na dejstvih, da:

     
       
 

Magnetna sila deluje le na predmete iz feromagnetne snovi.

 
Sila elektromagneta je odvisna od prisotnosti in velikosti toka.  
►  

Na magnetno silo lahko vplivamo z usmerjanjem magnetnih silnic (sl. 5.2.1.3 d).