eOSNOVE ELEKTROTEHNIKE 1 (kazalo)

KAZALO

   

 

 

6 ELEKTROMAGNETNA INDUKCIJA

     

Rezultat do sedaj obravnavanih magnetnih učinkov je bila magnetna sila na gibajočo se elektrino oziroma tokovodnik in pretvorba električne energije v mehansko. Zelo aktualna pa je pretvorba energije tudi v obratni smeri, torej iz mehanske v električno, saj je v elektroenergetiki to pravzaprav na prvem mestu. Ker so naravni procesi praviloma povratni (reverzibilni1), poskusimo ubrati obratno pot tudi v magnetnem polju.

   
 
 
 
       
  6.1 INDUKCIJA ELEKTRIČNE NAPETOSTI
6.2 INDUKTIVNOST
6.3 ENERGIJA MAGNETNEGA POLJA (Wm)
   
       

1 reversible, fr. = povraten, obrnljiv