6.1.1 INDUKCIJA NAPETOSTI ZARADI PREČKANJA MAGNETNEGA PRETOKA

KAZALO

   

 


6.1.1.2 Generator izmenične napetosti

     

 

   

HITRE POVEZAVE

Generator harmonične napetosti

 

SLIKA

Slika 6.1.1.4: Generator izmenične napetosti

 
 

Odjem izmenične inducirane napetosti omogočata drsna kontakta v izvedbi para drsnih obročev.