6.1 INDUKCIJA ELEKTRIČNE NAPETOSTI

KAZALO

   

 


6.1.1 INDUKCIJA NAPETOSTI ZARADI PREČKANJA MAGNETNEGA PRETOKA

     

Poskus 6.1.1:

HITRE POVEZAVE

Linearni generator

Smer magnetnih silnic

Inducirana napetost

Enačba

Generatorski način

 

SLIKA

Slika 6.1.1.1: Poskus

 

SLIKA

Slika 6.1.1.2: Pravilo desne roke

 
       
 

Vodnik, ki prečka magnetni pretok, je izvor električne napetosti.

 

Napetosti, ki jo v vodniku vzbudimo s prečkanjem magnetnega polja, pravimo inducirana1 napetost.

 
►  

Smer inducirane napetosti v vodniku je odvisna od smeri magnetnih silnic in smeri prečkanja magnetnega pretoka.

 

 
       
 

Za ugotavljanje smeri inducirane napetosti zaradi prečkanja magnetnega pretoka uporabljamo pravilo desne roke:

     
       
 

Če položimo odprto dlan desne roke v magnetni pretok ob vodniku tako, da silnice magnetnega pretoka vstopajo v dlan, iztegnjeni palec pa kaže smer gibanja vodnika, kažejo iztegnjeni prsti smer toka, ki bi ga pognala inducirana napetost.

 
► 

Inducirana napetost s prečkanjem silnic magnetnega pretoka je premo sorazmerna z gostoto in hitrostjo prečkanja magnetnega pretoka ter dolžino vodnika v magnetnem pretoku.

 

 
       
 
Ui  
B · l · v
V
B(T); l(m); v(m/s)
   
       
 

Dobljena enačba za računanje inducirane napetosti velja za primer pravokotnosti vodnika na magnetne silnice in smeri prečkanja silnic.

     
       

Primer:

 
       
 

Obravnavanemu načinu magnetne indukcije električne napetosti pravimo tudi generatorski način.

     
       
       
  6.1.1.1 Generator enosmerne električne napetosti    
  6.1.1.2 Generator izmenične napetosti    
       
     
 

1 inductio, lat. = vzbujanje