6.1.1 INDUKCIJA NAPETOSTI ZARADI PREČKANJA MAGNETNEGA PRETOKA

KAZALO

   

 

6.1.1.3 Elektrodinamični mikrofon