6.1.2 INDUKCIJA NAPETOSTI ZARADI SPREMINJANJA MAGNETNEGA PRETOKA

KAZALO

   

 

6.1.2.1 Lenzevo pravilo elektromagnetne indukcije

     

Poskus 6.1.2.1

HITRE POVEZAVEE

Naraščanje magnetnega pretoka

Časovni potek inducirane napetosti

Sinusna napetost

Magnetni sklep

Sinusno obliko ni enostavno dobiti

 

SLIKA

Slika 6.1.2.4: Lenzovo pravilo

 
 
       
 

Naraščajoči magnetni pretok inducira v ovojih, ki ga obdajajo, naraščanju magnetnega pretoka nasprotujočo, negativno napetost in obratno.

 

 
       
  Zato velja:      
 
Ui  =  -N ·
ΔΦ

Δt
V
N = štev. ovojev; Φm(Wb); Δt(s)
   
       

Primer:

 
         
► 

Sinusni magnetni pretok inducira sinusno napetost!

 

 
     

Po sinusni zakonitosti se spreminja napetost pri rotacijskih generatorjih, sicer pa sinusno obliko izmenične količine ni enostavno dobiti.