6. ELEKTROMAGNETNA INDUKCIJA

KAZALO

   

 


6.3 ENERGIJA MAGNETNEGA POLJA (Wm

     
V magnetnem polju tuljave shranjena energija Wm je enaka delu izgrajevanja polja W. To delo je premo sorazmerno s tokom I, ki ustvarja magnetno polje, in ustvarjenim magnetnim sklepom Ψ.  

HITRE POVEZAVE

Magnetna energija

Ustvarjenim magnetnim sklepom

Površino

Kondenzatorja

 

SLIKA

Slika 6.3.1: Delo izgrajevanja magnetnega polja

 

SLIKA

Slika 6.3.2: Električni tok, magnetni sklep in energija magnetnega polja

 
 
       
 
►  

Energija magnetnega polja tuljave je določena s površino nad grafom magnetnega sklepa tuljave.

 
       
 
 
   Wm=
Ψ · I

2
 (J)       Ψ(Wb);  I(A)    ali               
   
       
 
 
  Wm=
L · I2

2
(J)       L(H);  I(A)               
   
       
 
►  

Energija magnetnega polja tuljave je premo sorazmerna z induktivnostjo tuljave in kvadratom toka v ovojih tuljave.

 
       

Primer 6.3.1:

   
       
 

Energija, shranjena v magnetnem polju tuljave, je praviloma veliko večja od energije v električnem polju kondenzatorja.