7.1. ELEKTROLIZA

KAZALO

   

 


7.1.1 FARADAYEV ZAKON ELEKTROLIZE

     
►  

Masa (m) z elektrolizo na elektrodi izločene snovi je premo sorazmerna s preneseno elektrino (Q).

HITRE POVEZAVE

Zakon elektrolize

Koliko kg snovi...

Masa iz elektrolita izločene snovi

 

SLIKA

Slika 7.1.1.1: Zakon elektrolize

 

 

 

 

     
  Preglednica 7.1.1.1: Elektrokemijski ekvivalenti    
       
 
Snov c (kg/Ah) · 10-3
srebro 4,025
zlato 2,450
cink 1,220
kositer 1,107
baker 1,185
nikelj 1,095
krom 0,323
aluminij 0,336
kisik 0,299
vodik 0,036
   
 

 

   
 
►  

Elektrokemijski ekvivalent snovi pove, koliko kg snovi se izloči iz elektrolita z elektrino 1 C.

Masa iz elektrolita izločene snovi je premo sorazmerna z elektrokemijskim ekvivalentom, električnim tokom in časom trajanja elektrolize.  

 
       
 
 
       m = c · I  · t
         c (kg/C);   I (A);   t(s)                 
   
       

Primer 7.1.1.1: