1.4 FIZIKALNE KOLIČINE (VELIČINE)

KAZALO

   

 

1.4.2 MERSKI SISTEM

     
►  

Sistem enot fizikalnih količin imenujemo merski sistem.
 

 

HITRE POVEZAVE

Merski sistem (Archimed)
Angleški merski sistem
Dekadni merski sistem

 
 
►  

V svetu je najprej bil najbolj razširjen angleški merski sistem, ki pa se je pokazal nepraktičen.

   
     
 
►  

Danes že velika večina sveta uporablja dekadni merski sistem, ki temelji na metru1

   
       
     
  1.4.2.1 Merski sistem SI2    
       
         
 

1 gr. μετροv (metron) = meriti

2 Système International d' Unités