1.4.2 MERSKI SISTEM

KAZALO

   

 

1.4.2.1 MERSKI SISTEM SI

     
 
►  

Sedem fizikalnih količin (glej preglednico) je z razvojem fizike in tehnike pridobilo poseben pomen. Imenujemo jih osnovne fizikalne količine.

 

HITRE POVEZAVE

Meter
Kilogram
Sekunda
Amper
Kelvin

Izvedene enote

 

 
       
 
►  

Osnovnim fizikalnim količinam pripadajoče merske enote imenujemo osnovne merske enote.

   
     
 
►  

Sistemu osnovnih merskih enot pravimo Mednarodni sistem enot (SI2 ).

   
       
 
 
Preglednica 1.4.2.1.1 Osnovne fizikalne količine in merske enote sistema SI

Ime fizikalne količine Simbol količine Ime osnovne enote Simbol osnovne note
dolžina l meter m
masa m kilogram kg
čas t sekunda s
električni tok I amper A
termodin. temperatura T kelvin K
svetilnost Iv kandela cd
množina (snovi) n mol mol
   
         
►  

Druge fizikalne količine, kot so npr. hitrost, sila, tlak, električna napetost, … merimo z izvedenimi enotami iz osnovnih enot..

     
         
 
►  

Za opis, merjenje in računanje fizikalnih količin uporabljamo simbole, merske enote in merska števila.

     
         
 
►  

Vrednost fizikalne količine je določena s produktom merskega števila in merske enote.

     
         
Primer:

   
   
         
         
 

1 gr. μετροv (metron) = meriti

2 Système International d' Unités