1.4 FIZIKALNE KOLIČINE (VELIČINE)

KAZALO

   

 

1.4.3 PRETVORNIKI MERSKIH ŠTEVIL IN ENOT

     
 
►  

V tehniki imamo opravka tudi z zelo velikimi in zelo majhnimi vrednostmi fizikalnih količin.

 

HITRE POVEZAVE

Dekadne merske enote
Računanje z dekadnimi enotami

 

FOTOGRAFIJA

Fotografija 1.4.3.1: Inženirski žepni računalnik

 

ANIMACIJA

Animacija 1.4.3.1: Pravila računanja s potencami

 
       

 
►  

Z dekadnimi enotami, kot so kilometer, miliamper, megaherc, ... so zapisi zelo velikih in zelo majhnih količin krajši in enostavnejši lažje je tudi računanje in pomnjenje.
 

   
 

Preglednica 1.4.3.1: Praktični zapis vrednosti fizikalnih količin 

Velikost fizikalne količine Praktični zapis
(glej preglednico dekadnih pretvornikov)
163.000 m 163 km
600.000.000 W 600 MW
0,002 A 2 mA
0,000.005 s 5 µs
20.000.000.000 Hz 20 GHz
0,000.000.0047 F 47 nF
   
       
 

Preglednica 1.4.3.2: Praktični zapis vrednosti fizikalnih količin
 
Pretvorni faktor Potenčni zapis
pretvornika
Naziv
predpone enote
Oznaka
predpone
Enota s
predpono
1000.000.000 109 giga- G GHz
1000.000 106 mega- M MJ
1000 103 kilo- k kV
1 100 / / /
1/10 10-1 deci- d dkg
1/100 10-2 centi- c cm
1/1000 10-3 mili- m mA
1/1000.000 10-6 mikro- µ µV
1/1000.000.000 10-9 nano- n nF
1/1000.000.000.000 10-12 piko- p pF

   
         
         
 

1.4.3.1 Matematični simboli in žepni računalnik