1.4.3 PRETVORNIKI MERSKIH ŠTEVIL IN ENOT

KAZALO

   

 

1.4.3.1 Matematični simboli in žepni računalnik

 

FOTOGRAFIJA

Fotografija 1.4.3.1.1: Inženirski žepni računalnik

 

ANIMACIJA

Animacija 1.4.3.1.1: Uporaba znanstvenega žepnega računalnika

 

FOTOGRAFIJA

Fotografija 1.4.3.1.2: Žepni računalnik

 
 

Pri razlagi fizikalnih pojmov in računanju nalog bomo uporabljali tudi različne matematične simbole (Pregl. 1.4.3.1.1), pri računanju pa si bomo pomagali žepnim računalnikom oziroma kalkulatorjem1 (fot. 1.4.3).

   
       
 

Preglednica 1.4.3.1.1: Pogostejši matematični simboli
 

Simbol Pomen Primer

približno 3,14159 ≈ 3,14
> večje od 5,36 > 5,20
>> veliko večje 720 >> 6
enako ali večje l ≥ 30 mm
dolžina je 30 ali več mm
< manjše od 3,15 < 3,59
<< veliko manjše 0,1 << 36
enako ali manjše l ≤ 30 mm
dolžina je 30 ali manj mm
sorazmerno s t
pot je sorazmerna
s časom
Σ vsota ΣU = U1+U2+U3
razlika U = U2U1
% odstotek 3/100 U = 3 % U

po definiciji

IQ/t
|  |

absolutno

|−7| = 7
   
       
 

Poleg osnovnega računanja naj računalnik omogoča računanje s kotnimi in logaritemskimi funkcijami ter s faktorjem 10n. Koristna je tudi možnost prehoda med različnimi številskimi sistemi ter, v višjih letnikih, računanje s kompleksnimi števili. Zelo praktično je, če ima računalnik dvovrstični zapis ter pregled in možnost popravkov vnesenega.

   
       
       
 

1 calculare, lat. = računati, kalkulator = naprava za računanje