1.5.1 ELEKTRINA (Q)

KAZALO

   

 


1.5.1.1 Elementarna elektrina (Q)

     
►  

Elektron je nosilec najmanjše (elementarne) negativne elektrine, proton pa najmanjše (elementarne) pozitivne elektrine

 

HITRE POVEZAVE

Osnovni električni naboj
Zgradba atoma vodika

 

SLIKA

Slika 1.5.1.1.1: Atom bakra

 

 
       
 
►  

Elektron in proton sta nosilca enakih raznoimenskih elektrin.

   
 

 

   
 
►  

Električno nevtralni atomi vsebujejo enaki količini pozitivne in negativne elektrine.