1.5 OSNOVNE ELEKTRIČNE KOLIČINE

KAZALO

   

 

1.5.1 ELEKTRINA (Q)

     
 
►  

Elektrika je naravna lastnost snovi.

 

HITRE POVEZAVE

Poenostavljen model atoma
Električne sile
Pozitivna in negativna elektrina

 

SLIKA

Slika 1.5.1.1: Borov model atoma

 

SLIKA

1.5.1.2: Sili, ki delujeta na elektron atoma

 
       

►  

Električne lastnosti elementarnih delcev snovi skušamo razložiti na osnovi planetnega modela atoma.

   

 

   
 
►  

Med jedrom in elektroni atoma delujejo električne sile (Fe)1.

   
 

 

   
 
►  

Vzrok električnih sil imenujemo elektrina (tudi električni naboj).

   
       
 
►  

Razlikujemo pozitivno (+) in negativno (−) elektrino.

   
       
 
►  

Raznoimenski elektrini se privlačujeta, istoimenski pa odbijata.

   
       
       
  1.5.1.1 Elementarna elektrina
1.5.1.2 Ioni
1.5.1.3 Naelektrenost snovi
   
       
 

 

   
     
 

1 Že stari Grki (Tales, okrog l. 600 pr. n. š, sl. 0.1.1, str. 2) so ugotovili, da predmeti iz jantarja privlačijo delce prahu, če jih drgnemo z volneno krpo. Grško se imenuje jantar elektron (ελεκτρου) od tod izvira današnja raba besed vrste ELEKTRO...