1.5.2 ELEKTRIČNI POTENCIAL (V)

KAZALO

   

 

1.5.2.1 Relativnost električnih potencialov

     
 
►  

Za električni pol z izhodiščnim električnim potencialom 0 V je pogosto izbrana Zemlja.

 

HITRE POVEZAVE

Medsebojna primerjava različnih zemljepisnih višin
Relavitnost električnih potencialov

 

 

 
       
 
►  

Izhodiščni električni potencial označujemo z V0, potenciale drugih polov pa z V in indeksi teh polov (V1,
V2, VA, … ).

   
       
 
►  

Električni potenciali so relativne količine − poleg velikosti imajo tudi predznak.