1.5.3 ELEKTRIČNI NAPETOST (U)

KAZALO

   

 

1.5.3.2 Velikost električne napetosti

     
 
►  

Električna napetost je določena z razliko električnih potencialov.

 

HITRE POVEZAVE

Merilo velikosti ustvarjene napetosti

 
       
 

U =

V1 V2

 (V)      V1(V); V2(V) 
   
       
Primer: