1.5.4 ELEKTRIČNI TOK (I)

KAZALO

   

 

1.5.4.4 Prevodniki

 

HITRE POVEZAVE

Prevodniki električnega toka
Smer električnega toka

 

SLIKA

Slika 1.5.4.4.1: Smer električnega toka (V1 > V2)

 

FOTOGRAFIJA

Fotografija 1.5.4.4.1: Smer vodnega toka (h1 > h2)

 

 
 
►  

Električni tok je možen le v snoveh, ki imajo veliko število prosto gibljivih nosilcev elektrin. Takim snovem pravimo električni prevodniki, prirejenim oblikam prevodnikov pa električni vodniki.
 

   
       
 
►  

Prevodniki električnega toka so kovine, raztopine in ionizirani plini.

   
       
 
►  

Električni tok ima smer od višjega potenciala proti nižjemu. Pravimo tudi od »+« pola proti »−« polu. Z električnim tokom je podobno kot z drugimi tokovi v naravi.

   
       
 
►  

Pri risanju električnih krogov smer toka označimo s puščico na vodniku.

   
       
 
►  

Toku stalne smeri in jakosti pravimo enosmerni tok, toku, ki spreminja velikost in smer podobno kot izmenična napetost, pa izmenični tok.