1.5 OSNOVNE ELEKTRIČNE KOLIČINE

KAZALO

   

 

1.5.4 ELEKTRIČNI TOK (I)

 

 

HITRE POVEZAVE

Električni tok
Razlika električnih potencialov

 

SLIKA

Slika 1.5.4.1: Neurejeno gibanje elektronov v kovini še ni tok elektrine

 

SLIKA

Slika 1.5.4.2: Pretežno usmerjeno gibanje elektronov je tok elektrine

 
►  

Toku elektrine pravimo električni tok.

   
       
 
►  

Vzrok za električni tok med dvema točkama je razlika električnih potencialov teh točk oziroma električna napetost med tema točkama.

   
       
       
 

1.5.4.1 Odziv, hitrost in trajanje električnega toka
1.5.4.2 Električni tokokrog
1.5.4.3 Jakost električnega toka
1.5.4.4 Prevodniki
1.5.4.5 Izolanti
1.5.4.6 Polprevodniki
1.5.4.7 Tudi izolante lahko pripravimo do prevajanja