1.5.4 ELEKTRIČNI TOK (I)

KAZALO

   

 

1.5.4.6 Polprevodniki

 

HITRE POVEZAVE

Zmožnost prevajanja električnega toka

 

FOTOGRAFIJA

Fotografija 1.5.4.6.1: Polprevodniški elektronski elementi in vezja

 

FOTOGRAFIJA

Fotografija 1.5.4.6.2: Polprevodniški element

 

FOTOGRAFIJA

Fotografija 1.5.4.6.5: Tiskano vezje

 
►  

Snovem, ki jim lahko z majhnimi količinami energije (svetlobne, toplotne, električne) spreminjamo število gibljivih nosilcev elektrine in zmožnost prevajanja električnega toka, pravimo polprevodniki.

   
       
 
►  

Značilni predstavnik polprevodnikov je silicij. Uporabljamo ga za izdelavo diod, tranzistorjev, pomnilnikov, procesorjev, …