1.5.4 ELEKTRIČNI TOK (I)

KAZALO

   

 

1.5.4.7 Tudi izolante lahko pripravimo do prevajanja

     
 
►  

Z veliko energije lahko ioniziramo tudi atome izolacijskih snovi, ki s tem postanejo električno prevodne.