2 ENOSTAVNI ELEKTRIČNI TOKOKROG

KAZALO

   

 

2.1 ENOSTAVNI ELEKTRIČNI TOKOKROGI V PRAKSI

     
 
►  

Najenostavnejši električni tokokrog je tokokrog z enim samim izvorom električne napetosti in enim samim porabnikom.

   
►  

V enostavnih električnih tokokrogih nas najpogosteje zanimata predvsem napetost, tok, prevodnost in upornost ter njihova medsebojna odvisnost.

 
2.1.1 GRAFIČNO PONAZARJANJE ELEKTRIČNIH TOKOKROGOV
 
 

 

HITRE POVEZAVE

Porabniki

 

FOTOGRAFIJA

Fotografija 2.1.1: Enostavni električni tokokrog