eOSNOVE ELEKTROTEHNIKE 1 (kazalo)

KAZALO

   

 

 

2 ENOSTAVNI ELEKTRIČNI TOKOKROG

     
►  

Najenostavnejši električni tokokrog je tokokrog z enim samim izvorom električne napetosti in enim samim porabnikom.
 

►  

V enostavnih električnih tokokrogih nas najpogosteje zanimata predvsem napetost, tok, prevodnost in upornost ter njihova medsebojna odvisnost.

 

FOTOGRAFIJA

Fotografija 2.1: Enostavni električni tokokrog

 

 
       
 

2.1 ENOSTAVNI ELEKTRIČNI TOKOKROGI V PRAKSI
2.2 MERJENJE KOLIČIN ELEKTRIČNEGA TOKOKROGA
2.3 ODVISNOST TOKA V ELEKTRIČNEM TOKOKROGU
2.4 VODNIKI

2.5 UČINKI ELEKTRIČNEGA TOKA NA SNOV IN PROSTOR
2.6 UČINKI ELEKTRIČNEGA TOKA NA ŽIVA BITJA
2.7 DELO IN MOČ ELEKTRIČNEGA TOKA