2.2 MERJENJE KOLIČIN ELEKTRIČNEGA TOKOKROGA

KAZALO

   

 

 

2.2.4 MERJENJE ELEKTRIČNEGA TOKA

     
 
►  

Električni tok merimo z ampermetrom (A-metrom, slika 2.2.4.1). 

SLIKA

Slika 2.2.4.1: A-meter a) in simbol A-metra b)

 

FOTOGRAFIJA

Fotografija 2.2.4.1: Ampermeter

 

SLIKA

Slika 2.2.4.2: Shema merjenja električnega toka

 

ANIMACIJA

Animacija 2.2.4.1: Merjenje električnega toka

 

FOTOGRAFIJA

Fotografija 2.2.4.2: μA-meter

     
  Če želimo električni tok izmeriti, ga moramo speljati skozi A-meter. V ta namen električni tokokrog najprej razklenemo in ga z vključitvijo A-metra v razklenjeni del spet sklenemo (animacija 2.2.4.1).  
     
 
►  

A-meter vključimo v električni tokokrog zaporedno s porabnikom in izvorom napetosti. 

     
 

Pri izbiri A-metra za določeno meritev moramo biti pozorni na vrsto in pričakovano jakost toka, pri merjenju enosmernega toka pa še na njegovo smer. Pri merjenju toka z večnamenskim merilnikom je postopek izbire merilnega območja podoben kot pri merjenju napetosti.