2 ENOSTAVNI ELEKTRIČNI TOKOKROG

KAZALO

   

 

 

2.2 MERJENJE KOLIČIN ELEKTRIČNEGA TOKOKROGA

     

Pri snovanju in preizkušanju električnih naprav ter diagnostiki1 napak pri njihovem delovanju je poznavanje velikosti električnih količin nepogrešljivo. Najpogosteje jih ugotavljamo z merjenjem ali pa jih iz izmerjenih vrednosti izračunamo.

 

REŠENI PRIMERI

Rešeni primeri
 

PREVERI ZNANJE

Vprašanja z enim odgovorom

Vprašanja z več odgovori
Določi dvojice

Reši računsko nalogo

 
 

Naša pot pri spoznavanju lastnosti in zakonitosti električnih tokokrogov bo enostavnejša in prepričljivejša, če bo temeljila tudi na merjenju električnih količin. Zato se bomo najprej seznanili z osnovami merjenja napetosti, toka in upornosti. Bolj poglobljeno bo merjenje električnih količin obravnavano pri drugih predmetih.

 
     
  2.2.1 MERILNIKI ELEKTRIČNIH KOLIČIN
2.2.2 TOČNOST MERILNIKA

2.2.3 MERJENJE ELEKTRIČNE NAPETOSTI

2.2.4 MERJENJE ELEKTRIČNEGA TOKA

2.2.5 NOTRANJA UPORNOST OZIROMA PREVODNOST MERILNIKOV

 
     
 

1 diagignoskein, gr. – spoznati kaj, npr. vzroke nepravilnega delovanja