2.2 MERJENJE KOLIČIN ELEKTRIČNEGA TOKOKROGA

KAZALO

   

 

 

2.2.5 NOTRANJA UPORNOST OZIROMA PREVODNOST MERILNIKOV

     
 

Priključitev merilnika in merjenje električne količine naj ne bi vplivala na velikost količine, ki jo merimo. Če bi to zahtevali, bi A-meter moral merjeni tok prevajati tako dobro, kot če bi v tokotokokrog vključili kos vodnika (ne bi smel imeti praktično nobene upornosti), V-meter pa ne bi smel prevajati še tako majhnega toka (moral bi imeti praktično neskončno upornost). Pa ni povsem tako.

 
     
 

►  

A-metri imajo majhne notranje upornosti1 (nekaj mΩ do več Ω). 

►  

V-metri imajo velike notranje upornosti (nekaj kΩ do več MΩ). 

 

     
  Ko vključimo merilnik v električni tokokrog, je učinek podoben, kot če bi v tokokrog vključili dodatni porabnik z upornostjo merilnika. To lahko pri toku in napetosti, ki ju merimo, povzroči manjše spremembe, zaradi katerih je meritev manj točna. Vpliv merilnikov na točnost merjenja je lahko v določenih primerih tolikšen, da je rezultat meritev neuporaben. Več bomo o tem lahko zvedeli v okviru obravnave sestavljenih električnih tokokrogov.  
 

 

 

 


1 Notranja upornost merilnika je upornost med njegovima priključnima sponkama.