2 ENOSTAVNI ELEKTRIČNI TOKOKROG

KAZALO

   

 

 

2.3 ODVISNOST TOKA V ELEKTRIČNEM TOKOKROGU

     
  2.3.1 ODVISNOST TOKA OD ELEKTRIČNE NAPETOSTI
2.3.2 U-I KARAKTERISTIKE UPOROV IN PORABNIKOV
2.3.3 MERJENJE ELEKTRIČNE UPORNOSTI IN PREVODNOSTI
 

FOTOGRAFIJA

Fotografija 2.3.1: Sestavljeno vezje 1

 

REŠENI PRIMERI

Rešeni primeri
 

PREVERI ZNANJE

Vprašanja z enim odgovorom

Vprašanja z več odgovori
Določi dvojice

Reši računsko nalogo