2.3 ODVISNOST TOKA V ELEKTRIČNEM TOKOKROGU

KAZALO

   

 

 

2.3.3 MERJENJE ELEKTRIČNE UPORNOSTI IN PREVODNOSTI

 
 
 
 
 

V splošni elektrotehniki je iz praktičnih razlogov (pogostost merjenja, izvedba merilnikov, … ) merjenje upornosti bolj prisotno kot merjenje prevodnosti. Če rabimo prevodnost, jo iz izmerjene upornosti izračunamo. Nekateri sodobni večnamenski merilniki pa merijo obe količini.

   
       
  Velikost električne upornosti v električnem tokokrogu je po Ohmovem zakonu določena z napetostjo in tokom, zato jo lahko ugotavljamo oziroma merimo z merjenjem teh dveh količin. Pri tem razlikujemo posredno in neposredno metodo merjenja.    

 

     
 

2.3.3.1 Posredno merjenje upornosti in prevodnosti
2.3.3.2 Neposredno merjenje upornosti