2.3.1 ODVISNOST TOKA OD ELEKTRIČNE NAPETOSTI

KAZALO

   

 

2.3.1.1 Električna upornost (R)

     
 
►  

Z napetostjo, ki je potrebna za enoto toka med sponkama porabnika je definirana električna upornost1 vodnika/porabnika (R).

 

HITRE POVEZAVE

Razmerje U/I in I/U

V/A

Upornostjo

Ohm

 

SLIKA

Slika 2.3.1.1.1: Uporaba kroga Ohmovega zakona

 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 

R =

U

I

 (V/A)          I(A); U(V) 
   

Enačba 2.3.1.1.1:
Definicijska enačba električne upornosti!

   
   
 
►  

Enota za merjenje upornosti je V/A. Je izvedena enota SI, imenujemo pa jo om (Ω)2.

     
 

Na osnovi definicijske enačbe za upornost porabnika lahko napišemo še enačbi:

 
     
 

I =

U

R

 (A)          R(Ω); U(V) 

U =

I · R

(V)

          (I/A)          I(A); R(Ω)

 
     
 
►  

Električni tok skozi porabnik je premo sorazmeren z električno napetostjo na sponkah porabnika in obratno sorazmeren z električno upornostjo porabnika.

 
     

Dobljene tri enačbe omogočajo računanje upornosti, toka ali napetosti v električnem tokokrogu in predstavljajo enega od temeljnih zakonov elektrotehnike. Pravimo mu Ohmov  zakon.

 
     
Primer 2.3.1.1.1:
     
Primer 2.3.1.1.2:
     
  Praktično je, če si zapomnimo le eno enačbo Ohmovega zakona, npr. I = U/R, ostali pa, če ju rabimo, iz te izpeljemo. Enostavno pomoč pri »izvajanju« navedenih enačb ponuja slika kroga U-I-R.  
     
   
 

1 Izraz upornost uporabljamo v tehniki, v fiziki pa pri nas upornosti pravijo upor

2 Velika črka grške abecede, omega