2.3.1 ODVISNOST TOKA OD ELEKTRIČNE NAPETOSTI

KAZALO

   

2.3.1.3 Električna upornost je tudi koristna lastnost

     
 
►  

Elektronskim elementom, katerih osnovna lastnost je določena električna upornost, pravimo upori1.

►  Z električnimi upori vplivamo na električne toke, potenciale in napetosti v tokokrogih elektronskih naprav.  
►  Električna upornost snovi omogoča spreminjanje električne energije v toplotno energijo.  

HITRE POVEZAVE

Toplotna energija

 

FOTOGRAFIJA

Fotografija 2.3.1.3.1: Električni upori elektronskih vezij

 

FOTOGRAFIJA

Fotografija 2.3.1.3.2: Uporaba kroga U-R-I

 
       
 

Na ugotovljeni lastnosti električne upornosti temelji delovanje električnih grelnikov in svetil z žarilno nitko, žal pa tudi izguba energije na vodnikih in pogosta grožnja za njihovo toplotno uničenje.

 
     
   
 

1 Izraz upor uporabljamo v tehniki, v fiziki pa pri nas uporu pravijo upornik