2.3.3 MERJENJE ELEKTRIČNE UPORNOSTI IN PREVODNOSTI

KAZALO

   
         

2.3.3.2 Neposredno merjenje upornosti

 
►  

Neposredno merimo upornost z ommetrom (Ω-metrom), ki omogoča neposredno odčitavanje merjene upornosti.

 

HITRE POVEZAVE

Poenostavljena shema Ω-metra

 

SLIKA

Slika 2.3.3.2.1  Ω-meter a) in simbol Ω-metra b)

 

FOTOGRAFIJA

Fotografija 2.3.3.2.1: Izbira merjenja upornosti z večnamenskim merilnikom

 

SLIKA

Slika 2.3.3.2.2  Poenostavljena shema Ω-metra

 

VIDEO

Video 2.3.3.2.1: Neposredno merjenje upornosti z digitalnim merilnikom

 

FOTOGRAFIJA

Fotografija 2.3.3.2.2: Skala mA-metra in Ω-metra

 

FOTOGRAFIJA

Fotografija 2.3.3.2.3: Ω-meter

 

FOTOGRAFIJA

Fotografija 2.3.3.2.4: Ω-meter za merjenje upornosti izolacije

 

FOTOGRAFIJA

Fotografija 2.3.3.2.5: RLC meter

 

FOTOGRAFIJA

Fotografija 2.3.3.2.6: Ω-meter 2

 

FOTOGRAFIJA

Fotografija 2.3.3.2.7: Neposredno merjenje električne upornosti

 
 

 
Večina Ω-metrov, ki jih uporabljamo v praksi, je sestavni del večnamenskih merilnikov (sl. 2.3.3.2.1 in foto. 2.3.3.2.1). Upornost merijo na osnovi merjenja toka skozi porabnik pri stalni napetosti, kar najlažje pojasnimo na primeru analognega merilnika. Poenostavljeno shemo notranjosti takega Ω-metra prikazuje slika 2.3.3.2.2 in foto. 2.3.3.2.2 pa njegovo izbirno stikalo.

   
 

V električnem krogu na sl. 2.3.3.2.2 je tok odvisen od napetosti izvora in merjene upornosti Rx.

Ker nas zanima neznana upornost Rx, lahko zapišemo:

 
Rx=
U

I
 
 
ali
tudi
 
 
Rx=
U ·
1

I
   
 
►  

Pri konstantni napetosti izvora je upornost, ki jo merimo, obratno sorazmerna s tokom skozi porabnik.

 
       
 

Če skalo mA-metra umerimo kar v omih, bomo dobili pač Ω-meter. Ker sta upornost in tok v obratnem sorazmerju, ima skala Ω-metra obraten potek kot skala mA-metra (foto. 2.3.3.2.2) in je nelinearna. Na opisanem načinu v osnovi temelji tudi merjenje upornosti z obema vrstama večnamenskih merilni-kov, ki sta v ta namen opremljena z izvorom napetosti 1,5 V, 3 V ali 9 V. Sodobni digitalni merilniki lahko neposredno merijo tudi prevodnost.