2.4.1 UPORNOST IN PREVODNOST VODNIKOV

KAZALO

   

 

2.4.1.2 Odvisnost upornosti in prevodnosti od dimenzij vodnikov

     
 
►  

Električna upornost je premo sorazmerna z dolžino vodnika in obratno sorazmerna s prerezom vodnika.

 

SLIKA

Slika 2.4.1.2.1: Vpliv dolžine na upornost vodnika

 

SLIKA

Slika 2.4.1.2.2: Vpliv prereza na upornost vodnika