2.4 VODNIKI

KAZALO

   

 


2.4.1 UPORNOST IN PREVODNOST VODNIKOV

     

S poskusi z vodniki iz različnih snovi in različnih dimenzij, lahko ugotovimo:

   

HITRE POVEZAVE

Upornost in prevodnost tokovodnika

Poskus

 

SLIKA

Slika 2.4.1.1: Vpliv vodnikov na električni tok

 
     
►  

Vodniki povečujejo upornost električnih tokokrogov in slabšajo razmere za delovanje porabnikov.

 
       
 

2.4.1.1 Odvisnost upornosti in prevodnosti od snovi

2.4.1.2 Odvisnost upornosti in prevodnosti od dimenzij vodnikov

2.4.1.3 Upornost in prevodnost sta snovno geometrijski lastnosti vodnikov

2.4.1.4 Odvisnost upornosti in prevodnosti od temperature