2.4.1 UPORNOST IN PREVODNOST VODNIKOV

KAZALO

   

 

 

2.4.1.3 Upornost in prevodnost sta snovno geometrijski lastnosti vodnikov

     
     

ANIMACIJA

Animacija 2.4.1.3: Računanje prereza vodnika

 

SLIKA

Slika 2.4.1.3.1: Cu vodnik (trak) za velike toke

 

SLIKA

Slika 2.4.1.3.2: Plastni upor

 

SLIKA

Slika 2.4.1.3.3: Prerez vodnika daljnovoda

 

ANIMACIJA

Animacija 2.4.1.3.2: Enačbi za upornost vodnika

 

ANIMACIJA

Animacija 2.4.1.3.3: Obračanje enačbe za upornost vodnika 1

 

ANIMACIJA

Animacija 2.4.1.3.4: Obračanje enačbe za upornost vodnika 2

 
  Združimo vse tri ugotovitve o odvisnosti upornosti vodnika v eno:    
       
 
►  

Električna upornost je premo sorazmerna s specifično upornostjo snovi in dolžino vodnika ter obratno sorazmerna s prerezom vodnika.

 
   
 
  R   =   ρ   ·   l  
A
(Ω)

ρ(Ωm);   l(m);   A(m2)

   
   
 

Obratno velja za prevodnost vodnika:

   
 
  G   =   γ   ·   A  
l
(S)

γ(S/m);   l(m);   A(m2)

   
       
Primer 2.4.1.3.1:
 
 
       
Primer 2.4.1.3.2:
 
 
       
Primer 2.4.1.3.3:
 
 
       
Primer 2.4.1.3.4:
 
 
       
Primer 2.4.1.3.5:
 
 
       
Primer 2.4.1.3.6:
 
 
       
Primer 2.4.1.3.7:
 
 
       
       
 

Pri enostavnih električnih tokokrogih (gospodinjstva, električne naprave, ...) je dolžina vodnikov najpogosteje do nekaj metrov. Upornost vodnikov je v takšnih primerih relativno majhna in jih v primerjavi z upornostmi porabnikov v večini primerov lahko zanemarimo. Tok v tokokrogu računamo v takih primerih le na osnovi napetosti na prIključnih sponkah izvora in upornosti porabnika. Obvezno pa bomo upornost vodnikov morali upoštevati v električnih omrežjih in v drugih primerih z daljšimi vodniki, s čemer se bomo seznanili v okviru obravnave realnih električnih tokokrogov.