2.4 VODNIKI

KAZALO

   

 

2.4.1 UPORNOST IN PREVODNOST VODNIKOV

     
Poskus 2.4.1.1:

HITRE POVEZAVE

Upornost in prevodnost tokovodnika

 

SLIKA

Slika 2.4.1 a in 2.4.1 b: Vpliv vodnikov na električni tok

 

ANIMACIJA

Animacija 2.4.1.1: Vpliv vodnikov na električni tok

 
       
 
►  

Vodniki povečujejo upornost električnih tokokrogov in slabšajo razmere za delovanje porabnikov.

 
       
 

Iz ugotovitev poskusa 2.4.1 lahko tudi sklepamo, da ni vseeno, iz katere snovi sta vodnika in kakšne so njune dimenzije. Zato nadaljujmo z »raziskavo« v tej smeri.

     
     
 
 

2.4.1.1 Odvisnost upornosti in prevodnosti od snovi

2.4.1.2 Odvisnost upornosti in prevodnosti od dimenzij vodnikov

2.4.1.3 Upornost in prevodnost sta snovno geometrijski lastnosti vodnikov

2.4.1.4 Odvisnost upornosti in prevodnosti od temperature