2.4 VODNIKI

KAZALO

   

 

 

2.4.2 VRSTE, UPORABA IN OZNAČEVANJE VODNIKOV

     
 

Glede na namen in izvedbo je na področju energetike in elektronike veliko vrst vodnikov. Preglednica 2.4.2 informativno podaja le nekaj pogostejših vrst, podrobneje pa se bomo z njimi seznanili pri drugih predmetih. Že sedaj pa nam bo pri delu prav prišlo poznavanje najpogostejših oznak in barv vodnikov električnih napeljav.o.

   

SLIKA

Slika 2.4.2.1: Označevanje vodnikov

 

FOTOGRAFIJA

Fotografija 2.4.2.1: Trifazna vtičnica

 

FOTOGRAFIJA

Fotografija 2.4.2.2: Uporaba vodnikov pri laboratorijskih vajah

 
       
 
►  

S črkami in številkami označujemo v električnih shemah vlogo oziroma funkcijo vodnikov napeljav (pregl. 2.4.2.1 in sl. 2.4.2.1).

►  

Z barvo izolacije fizičnih vodnikov označujemo vlogo vodnikov v dejanskih električnih napeljavah (pregl. 2.4.2.2 in 2.4.2.3).

 

 
       
 

Preglednica 2.4.2.1: Oznake vodnikov napeljav

Opis vodnika Oznaka Barva
linijski, fazni vodnik L
nevtralni vodnik N mo
zaščitni vodnik PE zeru
zašč. in nevtr. vodnik PEN zeru

 

Legenda:

• = črna (čr) ali rjava (rj)

mo = modra

zeru = zeleno-rumena

L = vodnik, ki povezuje porabnike z izvori

   
       
 

Barve izolacij vodnikov olajšajo delo pri montaži in vzdrževanju električnih inštalacij in naprav, v elektroenergetiki pa imajo zelo pomembno vlogo tudi z vidika varnosti